top of page

Bli medlem

Støtt oss ved å bli medlem!

 

Vi trenger medlemmer for å kunne arbeide for formålene våre. Det koster bare 200,- per kalenderår.

 

Vi har dessverre ikke fått på plass noen automatisk innmeldingstjeneste ennå, men hvis du sender en epost til post@hjernerystelsesforeningen.no og 200,- kroner til bankkonto 1506.62.73757, så registrerer vi deg. 

 

Vi tar også imot vipps på nummer 667014. Husk da å merke med e-post og telefonnummer.

Hva får du som medlem i Hjernerystelsesforeningen?

1. Du støtter en god sak!

Hjernerystelsesforeningens formål er å øke forståelse for hjernerystelse blant pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere og beslutningstagere. Vi trenger medlemmer for å kunne gjennomføre dette arbeidet.​

2. Du får tilgang til advokatbistand.

Vi samarbeider med advokatfirmaet Unneland med over 30 års erfaring med yrkesskader, pasientskader og trafikkskader. Som medlem får du gratis første konsultasjon og rabatterte priser.

3. Du får tilgang til interessant og spennende informasjon om hjernerystelse.

Som medlem får du tilgang til, og rabatterte priser, på webinarer arrangert av oss og våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

4. Du får et fellesskap.

Du er ikke alene, og sammen arrangerer vi medlemsmøter i Oslo hvert halvår. Vi åpner gjerne for medlemsmøter i andre deler av landet hvis vi kan opprette flere lokallag.

5. Du får mulighet til å hjelpe andre.

Som medlem får du tilgang til likepersonskurs arrangert i samarbeid med Studieforbundet Funkis. Likepersoner hjelper andre med langvarige ettervirkninger etter hjernerystelse med å leve best mulig med lidelsen. Og de får en flott tursekk som takk for hjelpen.

6. Du får snart tilgang på vår likepersonstjeneste.

#hjernerystelse #hjernerystelsesforeningen #post-commotio 

bottom of page