top of page

Hva er Hjernerystelseforeningen?

Hjernerystelse er en usynlig sykdom, og bare de hjernerystede kan kjenne symptomene, så informasjon er viktig.

Hjernerystelsesforeningens formål er å øke forståelse for hjernerystelse, og langvarige ettervirkninger etter hjernerystelse, blant pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere og beslutningstagere. Vi vil basere oss på evidensbasert kunnskap.

Våre hovedaktiviteter er likepersonsarbeid, nettforum og brukergrupper; forskning og forskningsstøtte; veiledning og informasjon. Vi har såvidt også begynt å gi innspill til politikere. Medlemmer tilbys også tjenester som rabatterte webinarer og advokattjenester.

Hjernerystelsesforeningen er stiftet i desember 2019 og er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 924 196 505. Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase og mottar ingen offentlig støtte. Vi har derimot fått samlet rundt oss noen samarbeidspartnere, og vi har fått midler til å kunne starte informasjons- og likepersonsarbeid.

Daglig leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Solberg er daglig leder i 50% stilling i Hjernerystelsesforeningen.

Du kan nå henne på telefon 41 55 30 15 tirsdag og onsdag, eller på e-post mona@hjernerystelsesforeningen.no.

Du kan lese mer om Mona her.

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret består av Helge Skirbekk (leder), Kjersti Kvame, Annette Mygind Stagelund, Kristian Lindstad, og Ingvild Greve. Vi har alle hatt eller har langvarige ettervirkninger etter hjernerystelse.

Du kan lese mer om Kristians historie her, og om Helges historie her og her.

 

Du kan også høre om Hjernerystelsesforeningen på podkasten du finner her.

Vi har laget et informasjonsskriv om hjernerystelse og Hjernerystelsesforeningen som vi håper dere vil spre til så mange dere kan. Bare hvis folk vet om oss kan vi spre informasjon. Ta skrivet med til legen din og spre det blant politikere og nyhetsmedier, heng det opp på arbeidsplassen eller vis det til fagforeningen!

Her er våre vedtekter.

Årsmelding 2023 er her.

Årsmelding 2022 er her.

Årsmelding 2021 er her.

Årsmelding 2020 er her.

Årsmelding 2019 er her.

En stor takk til Christian Haugerud som designet logoen vår.

AnnetteMygindStagelund.jpg
bottom of page