top of page

Har du hjernerystelse?

 

 

 

Hjernerystelse er en diagnose som kan stilles etter slag mot hode, nakke eller kropp. Slaget behøver ikke treffe hodet direkte, da kraften fra slaget kan forplante seg opp gjennom nakken.

 

Symptomer på hjernerystelse kan oppstå umiddelbart eller mange timer etter slaget. Bevisstløshet inntreffer bare hos 1 av 10 med hjernerystelse.

 

Hjernerystelse medfører forstyrrelse av hjernefunksjonen, og viser seg ved én eller flere av følgende symptomer:

1.         Forvirring, desorientering, langsom tenkning, eller andre endringer i mental tilstand (normalt bare i få minutter)

2.         Kortvarig tap av hukommelse umiddelbart før eller etter ulykken (varer under 24 timer)

3.         Tap av eller redusert bevissthet (varer under 30 minutter)

4.         Forbigående nevrologiske symptomer som koordinasjonsproblemer, svimmelhet, hodepine, nedsatt kraft, balanseproblemer, endret syn, lyd og eller lysfølsomhet.

 

Hvis du har symptomer på hjernerystelse, må du oppsøke lege eller legevakt, og få en pårørende til å følge deg.

Hjernerystelser rammer godt over 30.000 nordmenn hvert år (FHI 2019). De fleste som blir rammet av hjernerystelse blir friske i løpet av 2-12 ukers tid, men et sted mellom 10 og 30% får skader som kan vare over lengre tidsperioder. Disse får ofte diagnosen Post-commotio syndrom (PCS) eller kronisk hjernerystelsessyndrom. Noen av de vanligste symptomene på PCS er kronisk tretthet (fatigue), lyd- og lysskyhet, nedsatt konsentrasjon og hukommelse, hodepine, svimmelhet og økt irritabilitet. I mange tilfeller er også emosjonelle symptomer tilstede, som nedstemthet, irritabilitet og personlighetsendringer. 

Den totale kapasiteten for personer med PCS er ofte redusert, og pasientene opplever ofte forverring ved fysisk og/eller mental overanstrengelse. Dette medfører betydelig nedsatt livskvalitet og arbeidsevne. I en dansk studie har hjernerystede over 1,5 ganger økt risiko for å ikke ha normalt arbeid 5 år etter skaden (Graff & al. 2019). 

Vi har laget et informasjonsskriv om hjernerystelse og Hjernerystelsesforeningen som vi håper dere vil spre til så mange dere kan. Bare hvis folk vet om oss kan vi spre informasjon. Ta skrivet med til legen din og spre det blant politikere og nyhetsmedier, heng det opp på arbeidsplassen eller vis det til fagforeningen!

Vi kan også trygt anbefale overlege og professor Toril Skandsens brosjyre om langvarige plager etter lette hodeskader.

Les gjerne mer om PCS i en oversiktsartikkel fra Tidsskrift for den norske legeforening.

Overlege Eirik Vikane og kolleger har laget en informasjonsvideo om hjernerystelse som informerer godt om den første fasen etter hjernerystelsen. Men vær klar over at denne videoen ikke kommer inn på de vanligste langvarige ettervirkningene etter en hjernerystelse, som PCS:

#hjernerystelse #hvaerhjernerystelse #harduhjernerystelse #hjernerystelsesforeningen #PCS

bottom of page