top of page

Nye informasjonsvideoer om hjernerystelse

Oppdatert: 26. jan.

Hjernerystelsesforeningen har nylig lansert flere informasjonsvideoer som tar for seg ulike aspekter ved langvarige ettervirkninger etter hjernerystelse.


Tekst: Maja OttarsrudInitiativet kom fra foreningens leder, Helge Skirbekk, som mener at det er avgjørende med fagfolk som et tett på pasientene og forstår deres situasjon – men som samtidig kjenner forskningsfronten.


For å sikre ekspertuttalelser rett hjem i stua, kontaktet foreningen Daniel Løke, Psykolog/PhD ved Sunnaas sykehus, og Lars Nysether, overlege ved Sunnaas sykehus

HF. Videointervjuene har til hensikt å tilby grundig og utfyllende informasjon, samtidig som at intervjuene ikke skal være mentalt anstrengende å følge med på.
Overlege Lars Nysether ønsker å fremheve den nyeste kunnskapen om hjernerystelse, som har blitt tilgjengelig de siste årene. Det har vært betydelige fremskritt når det gjelder forståelsen av vedvarende symptomer, spesielt gjennom forskning på idrettsskader og andre milde traumatiske hodeskader.


Som følge av dette, har fagfeltet «fysikalsk medisin og rehabilitering» fattet en større interesse for den pasientgruppen som opplever langvarige ettervirkninger, mener Nysether.


Dette er noe som lover godt når det gjelder å etablere kliniske tilbud basert på eksisterende kunnskap – men også når det kommer til videre forsking på feltet.


Nysether snakker i sitt intervju om treningsintoleranse etter hjernerystelse. Han forklarer at noen personer vil opplever en økning i symptomer, eller reagere annerledes på trening enn de gjorde tidligere. Han understreker samtidig at det er fullt mulig å trene seg tilbake.For gode råd om opptrening, se Lars Nysethers video her.
- Mange som opplever vedvarende ettervirkninger etter hjernerystelse, forteller at de savner tilgjengelig informasjon om selve ettervirkningene, om mestring og muligheter for hjelp, sier Daniel Løke.


- Med disse videoene håper vi å bidra til at informasjon blir lettere tilgjengelig, og forhåpentligvis gi noen gode råd til veien videre.


I sitt intervju, forklarer Løke fenomenet fatigue. Fatigue er en type utmattelse, eller er en følelse av trettbarhet, som ikke står i forhold til innsatsen og aktivitetsnivået. Noen opplever kortvarig fatigue som forsvinner over tid, mens andre kan oppleve en mer langvarig form for fatigue. Løke understreker derfor viktigheten av å forstå hvordan fatigue påvirker den enkelte pasient, da det alltid vil være individuelle forskjeller.


- Selv om det ikke finnes noen "one size fits all"-forklaringsmodell på hvorfor noen opplever langvarige plager etter hjernerystelse, finnes det generelt viktige områder man kan jobbe med for å forbedre funksjon og livskvalitet, utdyper han.


Løke mener at noe av det viktigste vi håper man sitter igjen med etter å ha sett videoene, er en form for gjenkjennelse. Det å føle at man ikke er alene om utfordringer, kan bidra til å normalisere og redusere den usikkerheten som oppstår når symptomene etter hjernerystelse vedvarer.Er du interessert i å lære mer om fatigue? Se Daniel Løkes video her.
Vi i foreningen håper at disse videoene kan være en nyttig ressurs - ikke bare for dere som sliter med ettervirkninger etter hjernerystelse, men også for pårørende.


Vis dem frem til kjente og kjære!
Videoene er produsert av Tokt Film AS i samarbeid med Hjernerystelsesforeningen. Vi har fått støtte til å lage lærings- og mestringstilbud for hjernerystede fra stiftelsen Dam i samarbeid med Foreningen for kroniske smertepasienter.

1 418 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page