top of page

Sykehuset Innlandet følger pasientene tilbake på jobb

Oppdatert: 19. feb.

Sykehuset Innlandet er et av flere sykehus som har et tilbud til pasienter med langvarig hjernerystelse.


Hjernerystelsesforeningen har snakket med to av teamet som jobber med lettere hodeskader på Sykehuset Innlandet: Monica Dølgaard (t.v) og Ida Weydahl.


Skrevet av Kaja Korsvold


– Mange har famlet i blinde. De sier det en lettelse og bli sett og forstått, sier fysioterapeut Monica Kvamstad Dølgaard.


Sykehuset Innlandet har stor søkning i tilbudet for pasienter med senvirkning av hodeskader. Tilbudet retter seg mot folk som har hatt hjerneslag, hjernesvulst eller hjernerystelser. Prosjektet ligger under avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og seksjonen heter Helse og arbeid. Seksjonen er plassert på Ottestad.


Arbeidsrettet rehabilitering er hovedfokus for prosjektet, sier ergoterapeut Ida Weydahl. Hjernerystelsesforeningen har snakket med Monica Kvamstad Dølgaard og Ida Weydahl, begge en del av teamet som kartlegger og følger opp pasientene.


- Vi er veldig tett på når det gjelder jobb. Pasientene følges opp i inntil et år. Vi utarbeider en arbeidsrettet plan og opptrapping og vi følger opp så den enkelte får en gradvis opptrapping i hverdagen, sier Weydahl.


Pasientene følges opp poliklinisk, de møter opp eller de har kontakt med behandlerne på video. Fagpersonene er ofte ute på pasientens arbeidsplass, de hjelper til med informasjon og de finner arbeidsoppgaver. Sykehuset samarbeider med arbeidsgiver, primærhelsetjenesten i kommunen og med NAV. Behandlerne kommer fra syv ulike faggrupper; lege, sosialterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, fysioterapeut og idrettspedagog. Gruppen har litt over ni årsverk.


- Vi har praktisert i stor grad at hvis det er mer enn ett år skaden skjedde, følger vi den ikke opp. Da har vi en liten minipakke som gir informasjon og sier noe om gradvis opptrapping. For dem som blir tatt med i programmet er det først en kartlegging, til det bruker vi standardiserte spørreskjemaer. Det er gjerne tre faggrupper som møter pasienten, en av dem følger deretter opp. Behandlerne sjekker ting som syn, nakke, sensibilitet for lys, lyd intoleranse knyttet til aktivitet med mer, sier Weydahl.


Faggruppen har lært selv underveis og jobber hele tiden med forbedringer. De har funnet lite informasjon i Norge, men brukt mye av det som er publisert av danske og kanadiske forskere.


- Dessverre er mye av informasjonen knyttet opp mot idrett og idrettsstudier, sier Ida Weydahl.


Teamet på Sykehuset Innlandet: Une Smith-Hald, Monica Dølgaard, Jovana Ninkov, Hanne Gosvig, Vibeke Abrahamsen, Daniel Fors, Elisabeth Arnesen, Maria Loizou og Ida Weydahl.


Behandlerne ved Innlandet Sykehus får gode tilbakemeldinger fra brukerne.


- Bare den første kontakten er føles viktig for folk. Det første de sier er at det er en lettelse å bli sett og forstått, sier Kvamstad Dølgaard.


- Mange famler i blinde og symptomene kan dels være skremmende. Vi stiller ikke med en ferdig pakke som alle pasientene får. De er veldig fornøyde med at vi kan tilpasse tilbudet, vi kan følge opp over lang tid og vi er lette å få tak i for pasientene, sier Monica Kvamstad Dølgaard.
Her er lenke til Seksjon helse og arbeid ved Sykehuset Innlandet.


723 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Helge Skirbekk
Helge Skirbekk
Aug 27, 2021

https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-ottestad/seksjon-for-helse-og-arbeid

Like
bottom of page