top of page

Kort vei fra forskning til behandling på Ullevål sykehus


Oslo universitetssykehus Ullevål har hatt et poliklinisk tilbud for personer med lett traumatisk hodeskade siden 2007. Etter først å ha vært et prøveprosjekt er tilbudet nå permanent.


Dette er teamet som jobber med traumatisk hjernerystelse på Ullevål sykehus. Fra venstre; Kathrine Hope, Mari Storli Rasmussen, Helene Lundgaard Søberg, Nada Andelic, Lise Kristin Holter, Unni Sveen, Adrian Aamnes, Elin Western og Silje Christine Reistad Fure.


Tekst: Kaja KorsvoldPasientene blir først utredet av en lege. De som har behov for tverrfaglig utredning får det.

Teamet på Ullevål består av leger, psykologer/nevropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom og en koordinator.


De pårørende får også informasjon


Tilbudet er tilpasset den enkelte pasient. Noen får også tilbud om å delta i mindre grupper, et tilbud som består av fire møter med undervisning om hodeskader, fysiske, emosjonelle og kognitive konsekvenser av skaden og trygging og utveksling av erfaringer. Det er også et tilbud om et informasjonsmøte til pårørende.


Nada Andelic er overlege og leder for det polikliniske hodeskade-teamet. De hadde godt over tusen konsultasjoner og behandlet cirka 600 pasienter i fjor.


- Det tverrfaglige tilbudet egner seg for dem som ble skadet for inntil et år siden, sier Andelic.


Teamet har et godt samarbeid med nevrokirurgisk avdeling og andre avdelinger som behandler traumepasienter på Ullevål.


Forskningen springer ut fra praksis med pasientene


Unni Sveen er ergoterapeut og faglig leder i teamet. Hun forteller at pasientene møter de fleste i teamet for veiledning og råd.


- Vi tenker høyt sammen om hvordan vi best mulig kan legge opp hverdagen og slik at de gradvis kan gå tilbake til arbeid, sier Unni Sveen.


Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Ullevål sykehus er den institusjonen i Norge som har forsket mest på traumatisk hodeskade inkludert hjernerystelser. Unni Sveen sier forskningen springer ut fra praksis med pasientene.


- Her er det kort vei fra forskning til behandling, sier hun.


Forskningsgruppen «Rehabilitering etter traumer» ledes av Nada Andelic. Forskningen gir kunnskap om blant annet konsekvenser av traumer, pasientforløp og utfordringer innen behandling og rehabilitering. Andelic sier det er stor aktivitet i forskningsgruppen.


- Vi tester forskjellige behandlingsformer, hvordan man kan komme raskere tilbake til jobb, hvordan man kan fungere bedre i hverdagen og hvordan hjelpe dem med kroniske symptomer. Et nylig avsluttet prosjekt dreier seg om en familieintervensjon, og hvordan familien kan involveres i behandlingsopplegget, sier Andelic.


- Viktig å samarbeide med andre institusjoner


- Forskningsresultatene viser blant annet at det er en fordel at institusjoner som NAV er inne i behandlingen, når folk skal tilbake i arbeid.


- Vi ser at det er viktig å samarbeide med andre institusjoner både i klinisk arbeid og i forskning, sier Nada Andelic.


- Et prosjekt som ser på effekten av kognitiv- og arbeidsrettet rehabilitering etter lett og moderat hodeskade, er et slik samarbeid. Her har en gruppe fått den vanlige tverrfaglige oppfølgingen ved poliklinikken. Den andre fikk kognitiv rehabilitering og oppfølging av jobbspesialister der både vi, NAV og Arbeidsforskningsinstituttet deltok. Det viste seg at den siste gruppen kom seg raskere tilbake i arbeid, noe som tilsier at det er viktig med tverrsektorielt samarbeid, sier overlegen.


Avdelingen bruker forskningsresultatene i behandlingen, sier Nada Andelic.


- Vi er opptatt av å implementere forskningsresultatene. For eksempel deler av intervensjonen hvor vi samarbeidet med NAV , og deler av familie-intervensjonen blir en del av det vanlige pasienttilbudet.

Her er lenke til Ullevål sykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering:

1 992 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page