Partnere

Vi har en dansk søsterforening som har oppnådd mye av det vi håper å oppnå etter hvert: Hjernerystelsesforeningen.dk


Vi får hjelp med søknader om midler fra Foreningen for kroniske smertepasienter: Kroniskesmerter.no


Vi får hjelp med organisering og forhåpentligvis møtevirksomhet fra Batteriet: Batteriet.no