Bli frivillig

Vi vil etter hvert trenge frivillige som kan tenke seg å hjelpe oss med arrangementer, kurs, informasjonsarbeid og likepersonsarbeid. Hvis du tror det kunne være noe for deg, så send gjerne en epost til post@hjernerystelsesforeningen.no

Men vennligst observer at vi ikke vil starte opp med noen virksomhet før tidligst høsten 2021