Aktiviteter

Vi har hatt medlemsmøte i Oslo, og planlegger flere medlemsmøter og webinarer neste år. 

Vi er i en oppbyggingsfase og har en lang vei å gå, men vi håper du vil vurdere å bli
medlem for å støtte vårt arbeid